ที่ปรึกษาทางการเงิน FA Financial Advisor

"ถ้างานที่ทำอยู่ไม่มั่นคง…มาเปิดโอกาสเรียนรู้อาชีพใหม่ จะทำเต็มเวลา หรือ ทำเป็นงานเสริม อาชีพดีๆ ที่คุณกำหนดเองได้ "

 

AIA FA STANDARD เป็นโปรแกรมเพื่อพัฒนาศักยภาพของคนรุ่นใหม่ พร้อมก้าวสู่ความเป็นมืออาชีพ และยกระดับให้เป็นที่ปรึกษาด้านการประกันชีวิตและการเงินมืออาชีพ
AIA FA PRIME เป็นโปรแกรมที่พัฒนาขึ้นเพื่อรองรับคนทำงานที่มีประสบการณ์และมีเป้าหมายที่จะประสบความสำเร็จในอาชีพที่ปรึกษาด้านการประกันชีวิตและการเงินโดยมีคุณวุฒิเป็นที่ยอมรับในระดับสากล“MDRT”
AIA LIFE ADVISOR เป็นโปรแกรมที่พัฒนาขึ้นเพื่อสร้างตัวแทนใหม่ที่จะก้าวสู่การเป็นที่ปรึกษาด้านการประกันชีวิตภายในระยะเวลา 2 เดือน เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการหารายได้เสริม ต้องการเรียนรู้ หรือหาประสบการณ์การทำงานใหม่ๆ

 

 

 

 

 AIA Financial Advisor (AIA FA) คือ หลักสูตรฝึกอบรมเพื่อช่วยเพิ่มศักยภาพตัวแทนประกันชีวิต สู่การเป็นที่ปรึกษาด้านการประกันชีวิต และการเงินมืออาชีพ โดยในหลักสูตรมีแผนรับรองรายได้ที่คุณสามารถกำหนดเอง รวมถึงมีค่าคอมมิชชั่น และโบนัสพิเศษที่ไม่จำกัดตามความสามารถ

โดยที่ปรึกษาการเงินจะมีหน้าที่ความรับผิดชอบในการใช้ทักษะความรู้ด้านการประกันชีวิต และหลักการทางการเงินในการนำเสนอแผนการประกันภัยรูปแบบต่างๆ ที่ครอบคลุมและตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้า เพื่อส่งเสริมเสถียรภาพทางการเงินให้แก่ลูกค้าในระยะยาว

 ข้อดีของการเป็น AIA FA
• ได้ร่วมงานกับบริษัทประกันชีวิตชั้นนำของโลก และของประเทศ มีความมั่นคงสูง และดำเนินธุรกิจยาวนานกว่า 80 ปี
• มีแผนรับรองรายได้ เริ่มต้นที่ 10,000 บาท สูงสุดถึง 25,000 บาทต่อเดือน* รวมทั้งค่าคอมมิสชั่น และโบนัสพิเศษที่ไม่จำกัดตามความสามารถ

• โบนัสก้อนใหญ่ 5 ล้านบาท สำหรับผลงานระดับคุณวุฒิ MDRT ต่อเนื่องกัน 5 ปี จากวันที่เข้าร่วมหลักสูตร FA
• หากทำผลงานได้ตามเกณฑ์ ทางบริษัทมีโปรแกรมท่องเที่ยว ต่างประเทศให้อย่างน้อยปีละครั้ง
• มีหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อช่วยเพิ่มศักยภาพ สู่การเป็นที่ปรึกษาด้านการประกันชีวิต และการเงินมืออาชีพ
• สามารถบริหารเวลาทำงาน และชีวิตส่วนตัวได้ตาม Life Style
• เป็นอาชีพที่สร้างรายได้ในระยะยาว และสามารถส่งต่อกับคนในครอบครัวได้

 โอกาสทางความก้าวหน้า ของสายอาชีพ Financial Advisor
ในสายอาชีพนักวางแผนการเงิน ( Financial Advisor หรือ FA ) มีการแข่งขันและความท้าทายจากสิ่งต่างๆที่ส่งผลต่อการทำธุรกิจและอุตสาหกรรมผู้ที่อยู่ในสายงานนี้จึงจำเป็นต้องพัฒนาทักษะและความสามารถของตนเองอย่างสม่ำเสมอ ซึ่งปัญหาที่ทำให้ FA หลายท่านไม่สามารถเติบโตได้อย่างเต็มที่ นั่นคือการขาดความรู้เกี่ยวกับเส้นทางความก้าวหน้าของสายอาชีพวางแผนทางการเงิน ซึ่งวันนี้ผมจะนำข้อมูลเรื่องนี้มาอธิบายให้ฟังกันครับ

 ทำไมต้องทราบ (Career Path)
1. สร้างความคาดหวังที่เหมาะสม
ช่วยบริหารความคาดหวังระหว่างนักวางแผนการเงินกับองค์กรที่วางแผนให้มีช่องว่างน้อยที่สุด สร้างความเข้าใจซึ่งกันและกัน ทำให้สามารถประเมินผลการปฏิบัติงานและวางแผนการพัฒนาได้ง่ายขึ้น

2. เสริมสร้างแนวคิดเชิงก้าวหน้า
การทราบเส้นทางความก้าวหน้าเป็นการกำหนดความสำเร็จที่ชัดเจน ทำให้เสริมสร้างแนวคิดที่จะพัฒนาตนเองไปสู่โอกาสและความสำเร็จที่วางแผนไว้

3. สร้างความยุติธรรมในองค์กร
เส้นทางความก้าวหน้าจะช่วยเป็นเกณฑ์ในการเลื่อนตำแหน่งหรือปรับค่าตอบแทนได้อย่างสมเหตุสมผล

 กลุ่มการทำงานในบริษัทที่ให้บริการวางแผนการเงิน (Financial Advisory Firm)
1. กลุ่มงานด้านที่ปรึกษาการเงิน (Financial Advisory)
เป็นกลุ่มที่มีความรับผิดชอบหลักในการบริหารจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้าและให้คำปรึกษาหรือให้คำแนะนำทางด้านการเงินได้

2. กลุ่มงานด้าน Service Specialist
เป็นกลุ่มงานที่ต้องมีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน เช่น กฎหมาย ภาษี เป็นต้น หลายองค์กรจะจ้างบุคลากรเหล่านี้จากภายนอก ซึ่งกลุ่มงานด้านนี้มักจะเติบโตในสายงานของตนเอง ไม่ข้ามสานงานอื่น

3. กลุ่มงานด้านการลงทุน ( Investment )
เป็นกลุ่มงานที่ดูแลการลงทุนต่าง ๆ ในบริษัทรวมถึงบริหารจัดการการลงทุนของสถาบันต่างๆหรือลูกค้ารายย่อยด้วย ซึ่งมักจะเติบโตในสายงานของตนเองเช่นเดียวกัน

4. กลุ่มงานด้านการปฎิบัติการ ( Operation )และงานธุรการ ( Administration )
จะเป็นกลุ่มงานที่อาจเกี่ยวเนื่องหรือไม่เกี่ยวเนื่องกันก็ได้ งานกลุ่มนี้มักมีสัดส่วนที่สูงในองค์กรเมื่อเทียบกับพนักงานทั้งหมด ซึ่งกลุ่มนี้มักจะเติบโตในสายงานของตนเองเช่นเดียวกัน

 ตำแหน่งตามเส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพด้านวางแผนการเงิน
1. นักวิเคราะห์ ( Analyst ) เลื่อนเป็น ผู้ช่วยนักวางแผนการเงิน ( Associate Advisor )
เมื่อมีใบอนุญาตในการทำงานและคุณวุฒิตามกำหนด มีความเชี่ยวชาญด้านกระบวนการวางแผนการเงินและการลงทุน

2. ผู้ช่วยนักวางแผนการเงิน ( Associate Advisor ) เลื่อนเป็น นักวางแผนการเงิน ( Service Advisor )
เมื่อเข้าใจการทำงานของบริษัท การลงทุน การวางแผนทางการเงินอย่างลึกซึ้ง สามารถสื่อสารและให้คำปรึกษากับลูกค้าได้ มีความสามารถในการสื่อสารและทำงานเป็นทีมอย่างดี

3. นักวางแผนการเงิน ( Service Advisor ) เลื่อนเป็น หัวหน้านักวางแผนการเงิน ( Lead Advisor )
เมื่อสามารถสร้สงความเชื่อมั่นกับลูกค้าและได้รับการยอมรับในฐานะผู้เชี่ยวชาญ สามารถให้บริการลูกค้าได้อย่างอิสระ เข้าใจและออกแบบเพื่อตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าได้ นอกจากนี้ยังสามารถอบรมและพัฒนาทีมของตนได้อีกด้วย

4. หัวหน้านักวางแผนการเงิน ( Lead Advisor ) เลื่อนเป็น หุ้นส่วน ( Principal/Partner )
เมื่อสามารถจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า สร้างโอกาสทางธุรกิจให้กับองค์กรและให้การตัดสินใจด้านธุรกิจได้ดี รวมถึงทำงานได้มีประสิทธิภาพเป็นที่ยอมรับจากเพื่อนร่วมสายงานอีกด้วย

 แนวทางในการปฏิบัติงานด้วยตัวเองตามเส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพด้านวางแผนการเงิน
1. Training Stage
Advisor จะใช้เวลาช่วงแรกในการสอบใบอนุญาตต่างๆ โดยมักเริ่มต้นจากการอบรมและจึงเรียนรู้เครื่องมือและกระบวนการต่างๆขององค์กร เพื่อเข้าสู่กระบวนการถัดไป โดยทักษะที่ต้องเรียนรู้ ได้แก่ การวางแผนการเงิน ( Financial planning ) การพัฒนาธุรกิจ ( Business development ) การบริหารการลงทุน ( Investment management ) และ การบริหารความสัมพันธ์ ( Relationship management )

2. Practice - Building Stage
หลังผ่าน Training Stage แล้ว Advisor จะเริ่มหาลูกค้าและให้บริการกับลูกค้าดังกล่าว ซึ่งจะสอดคล้องกับตำแหน่ง Lead Advisor โดยช่วงนี้จะได้รายได้เป็นสัดส่วนตามความสำเร็จของ Advisor

3. Team – Building Stage
เมื่อ Advisor สามารถสร้างกลุ่มลูกค้าและความมั่นคงได้แล้ว ก็เริ่มเข้าสู่การหาทีมในการบริการลูกค้า มีการทำงานแบบทีมมากขึ้น สอดคล้องกับตำแหน่ง Partner ซึ่งต้องใช้ความรับผิดชอบในการบริหารจัดการ

Financial Advisor ทำหน้าที่อะไรบ้าง

เรา คือ บริษัทที่ให้การบริการวางแผนการเงินอย่างเป็นระบบ โดยใช้หลักการวางแผนการเงินตามหลักสากล เราให้ความสำคัญกับการบรรลุเป้าหมายทางการเงินของลูกค้าของเรา ไม่ว่าจะเป็นการวางแผนเพื่อการเกษียณ , วางแผนเพื่อการศึกษา , วางแผนมรดก , แผนการลงทุน , วางแผนการจัดการความเสี่ยงและวางแผนการจัดการด้านภาษี ให้กับบุคคลและองค์กรในทุกสาขาอาชีพ
image
image
ที่ปรึกษาทางการเงินและการลงทุน ที่จะช่วยให้เรื่อง การเงิน การลงทุน ทั้งการวางแผนระยะสั้นและระยะยาวของท่าน เป็นไปตามเป้าหมายที่ได้วางไว้
image
การวางแผนป้องกันความเสี่ยงทางการเงิน (Wealth Protection) เรื่องของอุบัติเหตุ และสุขภาพ เป็นเรื่องที่ไม่เข้าใครออกใคร หากไม่ได้มีการวางแผนหรือเตรียมตัวไว้ตั้งแต่เนิ่นๆ ทรัพย์สินที่สะสมมาทั้งชีวิต อาจต้องหมดไปกับเรื่องพวกนี้ การวางแผนรับมือกับความเสี่ยง จะมีทั้งความ คุ้มครองทรัพย์สิน ความคุ้มครองสุขภาพ ความคุ้มครองชีวิต 
image
การวางแผนเพื่อการศึกษาบุตรหลาน (Education Planning) วางแผนการออมเงินและการลงทุน ไว้สำหรับเป็นทุนการศึกษาให้แก่บุตร เพื่อที่ท่านจะได้มั่นใจได้ว่า ในภายภาคหน้า บุตรของท่านจะมีอนาคตทางด้านการศึกษาที่ดีพร้อม ตามที่ท่านได้ตั้งใจวางแผนไว้
image
การวางแผนการลงทุน (Investment Planning) จะช่วยในการออกแบบและดูแลแผนการลงทุน ให้สอดคล้องกับเป้าหมายที่ท่านได้ตั้งใจวางไว้ โดยการจัดสรรเงินลงทุน ในสินทรัพย์ประเภทต่างๆ คอยติดตามผล ประเมินสถานการณ์ในการลงทุน เพื่อดูถึงประสิทธิภาพที่สูงสุด พร้อมทั้งให้คำแนะนำในการลงทุนให้เข้าสถานการณ์ในปัจจุบัน เพื่อให้ผลตอบแทนที่ได้รับเป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้
image
การวางแผนเพื่อเกษียณอายุ (Retirement Planning) จะช่วยให้ท่านวางแผนบริหารเงินออมและคำนวณยอดเงินออม เพื่อช่วงเกษียณอายุที่มีประสิทธิภาพ และเพียงพอต่อการดำรงชีพในช่วงอายุนั้นๆ ได้อย่างไม่เดือดร้อน มีความสุขตามที่ท่านได้ตั้งใจไว้
image
การวางแผนมรดก (Estate Planning) ที่จะช่วยให้ท่านมั่นใจได้ว่า ทรัพย์สินทั้งหมดจะถูกส่งต่อแก่บุตรหลานตามที่ท่านตั้งใจ เป็นการส่งต่อความมั่งคั่งจากรุ่นสู่รุ่น

โปรแกรม AIA FA ต้องเตรียมตัวอย่างไร

ถ้าท่านเป็นคนชอบ ความท้าทาย อยากมีอิสระในการทำงาน ต้องการสร้างรายได้แบบไร้ขีดจำกัด รายได้ตามความสามารถ
ท่านคิดถูกแล้วครับ มาร่วมทีมกับผม Eaknarin Sarapas กับโปรแกรม AIA FA ที่จะปั้นให้ท่านเข้าสู่ “ที่ปรึกษาด้านการประกันชีวิตและการเงิน” แบบมืออาชีพได้ง่ายๆโดยคุณสมบัติของผู้สมัครมีอะไรบ้าง ?
1. อายุไม่เกิน 45 ปี
2. การศึกษา ระดับปริญญาตรี ขึ้นไป (กรณีการศึกษาต่ำกว่าปริญญาตรี จะต้องมีรายได้เฉลี่ยต่อปีไม่น้อยกว่า 120,000 บาท)
3. มีประสบการณ์ทำงานไม่น้อยกว่า 2 ปี
4. ไม่เคยออกรหัสตัวแทนประกันชีวิตกับเอไอเอมาก่อน หรือออกรหัสตัวแทนกับเอไอเอมาแล้วไม่เกิน 12 เดือน

 
ข้อดีของการเป็น AIA FA
1. ท่านจะได้ร่วมงานกับบริษัทประกันชั้นนำของโลก ที่ดำเนินธุรกิจมานานกว่า 80 ปี ให้ท่านได้มั่นใจถึงความมั่นคงทางธุรกิจ
2. เป็นโปรแกรมที่เหมาะกับคนรุ่นใหม่ไฟแรง ชอบความก้าวหน้า มีเป้าหมายในชีวิตที่อยากจะประสบความสำเร็จในสายอาชีพ
3. มีแผนรับรองรายได้ เริ่มต้นที่ 10,000 บาท สูงสุดถึง 25,000 บาทต่อเดือน* โบนัสพิเศษ และค่าคอมมิชชั่นไม่จำกัดตามความสามารถ
4. โบนัสก้อนใหญ่ 5 ล้านบาท สำหรับผลงานที่ทำได้ภายใน 5 ปีแรก นับจากวันที่เข้าร่วมหลักสูตร FA*
5. หากทำผลงานได้ตามเกณฑ์ ทางบริษัทมีโปรแกรมท่องเที่ยว ต่างประเทศให้อย่างน้อยปีละครั้ง**
6. มีหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อช่วยเพิ่มศักยภาพ สู่การเป็นที่ปรึกษาด้านการประกันชีวิต และการเงินมืออาชีพ
7. เป็นอาชีพที่สร้างรายได้ในระยะยาว และสามารถส่งต่ออาชีพเป็นมรดกให้คนในครอบครัวได้
.
ส่วนท่านไหนที่สนใจ แต่ไม่มีความรู้ ทางด้านประกันชีวิตและการเงิน สามารถสมัครเป็น FA ได้หรือไม่?
- ไม่ต้องเป็นกังวลเลยนะครับ ทางบริษัทฯ มีหลักสูตรการอบรมเกี่ยวกับประกันชีวิต และการเงิน เพื่อพัฒนาให้เป็น FA แบบมืออาชีพเลยครับ
กรณีไม่มีใบอนุญาตผู้แนะนำการลงทุนหลักทรัพย์ (IC LICENSE) สามารถสมัครได้หรือไม่?
- สมัครได้ครับ ท่านสามารถสอบใบอนุญาตฯ ให้ผ่านภายในเดือนที่ 2 หลังจากเข้าอบรมหลักสูตร
image
แผนรับรองรายได้
image
ประโยชน์จากการเข้าโครงการ FA
image
หลักสูตรการอบรม 
image
เส้นทางแห่งความสำเร็จ

LA Life Advisor ที่ปรึกษาประกันชีวิต

AIA LIFE ADVISOR

โปรแกรม AIA LIFE ADVISOR คืออะไร

AIA LIFE ADVISOR คือ โปรแกรมที่พัฒนาขึ้นเพื่อตัวแทนใหม่ ที่จะทำให้คุณก้าวสู่การเป็นที่ปรึกษาด้านการประกันชีวิต ภายในระยะเวลา 2 เดือน พร้อมการสนับสนุนต่างๆ จากเอไอเอ และค่าส่งเสริมผลงานสูงสุดถึง 10,000 บาท โปรแกรมนี้เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการหารายได้เสริม ต้องการเรียนรู้ หรือหาประสบการณ์การทำงานใหม่ๆ

คุณสมบัติของผู้สมัคร

  • อายุระหว่าง 20-45 ปี
  • วุฒิการศึกษาระดับอนุปริญญาขึ้นไป หรือ ม.6 ต้องมีประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย 1 ปี
  • ไม่เคยออกรหัสตัวแทนกับเอไอเอมาก่อน

 

ทำไมต้องเป็น AIA LIFE ADVISOR

  • ได้ร่วมงานกับบริษัทประกันชีวิตชั้นนำที่มีชื่อเสียงและความมั่นคง โดยดำเนินธุรกิจมานานกว่า 100 ปีทั่วภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก
    รับค่าส่งเสริมผลงานสูงสุดถึง 10,000* บาท และค่าคอมมิชชั่นที่ไม่จำกัดตามความสามารถ
  • มีหลักสูตรอบรมออนไลน์ เพื่อพัฒนาความรู้ ความสามารถ ได้ทุกที่ทุกเวลา
  • สามารถบริหารเวลาทำงานและชีวิตส่วนตัวได้ตามไลฟ์สไตล์ โดยทำเป็นงานเสริม หรืองานหลัก
  • มีกิจกรรมและที่ปรึกษาตลอดระยะเวลาของโปรแกรม *ค่าส่งเสริมผลงานเป็นไปตามกฏเกณฑ์และเงื่อนไขของบริษัท


FAQS คำถามที่พบบ่อย


Q: LA คืออะไร?
A: AIA LIFE ADVISOR คือ โปรแกรมที่พัฒนาขึ้นเพื่อตัวแทนใหม่ ที่จะทำให้คุณก้าวสู่การเป็นที่ปรึกษาด้านการประกันชีวิต ภายในระยะเวลา 2 เดือน พร้อมการสนับสนุนต่างๆ จากเอไอเอ และค่าส่งเสริมผลงานสูงสุดถึง 10,000 บาท โปรแกรมนี้เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการหารายได้เสริม ต้องการเรียนรู้ หรือหาประสบการณ์การทำงานใหม่ๆ

Q: คุณสมบัติของผู้สมัคร LA มีอะไรบ้าง
A: • อายุระหว่าง 20-45 ปี
• วุฒิการศึกษาระดับอนุปริญญาขึ้นไป หรือ ม.6 ต้องมีประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย 1 ปี
• ไม่เคยออกรหัสกับเอไอเอมาก่อน

Q: สามารถทำงานควบคู่กับงานประจำได้หรือไม่
A: ได้

Q: หากสนใจสมัครต้องทำอย่างไร
A: ติดต่อสำนักงานตัวแทนเอไอเอ หรือ ตัวแทนบริการ

Q: โปรแกรมมีระยะเวลาเท่าไหร่
A: 2 เดือน

Q: กิจกรรมของ LA มีอะไรบ้าง
A: อบรมแบบประกันออนไลน์ ทำกิจกรรมร่วมกับผู้บริหารหน่วย และเข้าฟังวิชาการ

ติดต่อสอบถาม

image
โทร : 094-451-7465
Line ID : Eaknarin Sarapas
Facebook : Eaknarin Sarapas
Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้