หลักสูตร ChLP ( Chartered Life Practitioner )

หลักสูตร ChLP ( Chartered Life Practitioner )
หลักสูตรประกันชีวิตขั้นสูง ที่จะช่วยให้ท่านสามารถบริหารความเสี่ยงให้ลูกค้าที่เป็นเจ้าของธุรกิจ ตอบโจทย์ธุรกิจปัจจุบัน พร้อมสร้างมูลค่าการขายที่สูงกว่าเดิมหลายเท่า


เนื้อหาหลักสูตร
  1. ธุรกิจ SME ,ความเสี่ยงและวิธีแก้ปัญหา(ด้วยประกันชัวิต)
  2. ข้อตกลงเพื่อซื้อขายธุรกิจ,พินัยกรรม, ทรัสท์และหนังสือมอบอานาจ
  3. กิจการเจ้าของคนเดียว,ความเสี่ยงเมื่อเจ้าของเสียชีวิต
  4. ห้างหุ้นส่วน, การก่อตั้งหาเงินทุนและการเลิกกิจการ
  5. บริษัทจากัด,การจัดตั้ง,กรรมสิทธิ์, การชาระบัญชีและความรับผิดชอบของกรรมการ
  6. ผลและปัญหาที่เกิดขึ้นจากการเสียชีวิตของเจ้าของธุรกิจประเภทต่างๆ
  7. ข้อตกลงการซื้อคืนธุรกิจกรณีทุพพลภาพและโรคร้ายแรง
  8. การรวมธุรกิจ,การชาระบัญชี,การขายกิจการและการปลดเปลื้องสิทธิ์
  9. การประเมินมูลค่าธุรกิจ
 10. ระบบบัญชีที่จาเป็นและแนวคิดในการวางแผนธุรกิจ
  11. การบริหารความเสี่ยงทางธุรกิจสาหรับเจ้าของธุรกิจผู้ถือหุ้นน้อยราย


คุณสมบัติผู้เข้ารับการอบรม
  - ต้องผ่านการอบรมหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่งมาก่อน เช่น FChFP Module 1, RFC, CFP Module 1,  หรือมีใบอนุญาต Single License 

วิทยากร - เป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่เป็นนักปฏิบัติจริงในธุรกิจซึ่งมีประสบการณ์และเชี่ยวชาญจากต่างประเทศ เป็นผู้สอนให้กับนักวางแผนการเงินทั่วเอเชีย

image
เป็นหลักสูตรที่ดีมากๆครับ ผู้เรียนจะได้รับความรู้ และคำแนะนำดีดีจากอาจารย์ผู้สอน และนำไปใช้ประโยชน์ในการแนะนำลูกค้า ในการปรับเปลี่ยนสิ่งต่างๆ ในบริษัทลูกค้า และภายในครอบครัว
ผลตอบรับจากการเรียน 
ผลตอบรับจากการเรียน
Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้