ประกันภัยด้านการก่อสร้าง

 ประกันภัยการก่อสร้างและประกันภัยทรัพย์สิน ประกันที่ควรต้องใส่ใจ
สำหรับใครที่ติดตามเพจของเรา คงพอทราบว่าเราได้พูดถึง ประกันสุขภาพกันมามากพอสมควร แต่ในวันนี้เราจะมาพูดถึงประกันอีกหนึ่งประเภทที่หลายคนอาจจะยังไม่รู้จัก นั่นคือ #ประกันภัยก่อสร้าง และ #ประกันภัยทรัพย์สิน ซึ่งเป็นประกันที่ช่วยกระจายความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้ระหว่างการก่อสร้างและทรัพย์สินของเรา และในวันนี้จะมาอธิบายถึงความหมายและความคุ้มครองของประกันดังกล่าวให้ฟังกันค่ะ

 ประกันภัยการก่อสร้าง
คือ ประกันภัยรูปแบบหนึ่งที่คุ้มครองผู้เอาประกันภัย โดยเปรียบเสมือนให้บริษัทประกันมารับความเสี่ยงแทนจากอุบัติเหตุทุกชนิดที่เกิดจากการเอาประกัน ประกันภัย ย่อมคุ้มครองผู้เอาประกันภัย โดยชดใช้ค่าสินไหมทดแทนต่อทรัพย์สินหรือบุคคลผู้ได้รับความเสียหาย เนื่องมาจากอุบัติเหตุที่เกิด เนื่องจากระหว่างการก่อสร้างนั้น แต่ทั้งนี้อุบัติเหตุและความคุ้มครองที่บริษัทประกันภัยรับผิดต้องไม่อยู่ภายใต้เงื่อนไขที่เป็นข้อยกเว้นของกรมธรรม์ประกันภัยเช่นกัน

 ความคุ้มครองของประกันภัยก่อสร้าง

 1. คุ้มครองอุบัติเหตุต่างๆ ที่เกิดเนื่องจากการก่อสร้าง โดยรับผิดจะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนต่อทรัพย์สินหรือบุคคล ในกรณีที่บุคคลเหล่านี้ได้รับความเสียหาย อันเนื่องจากอุบัติเหตุที่เกิดในระหว่างการก่อสร้างนั้น ไม่ว่าจะเป็นบุคคลภายนอกหรือบุคคลภายในตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ก็ตาม

  2. ความเสี่ยงภัยทุกชนิดที่อาจเกิดขึ้นในระหว่างการก่อสร้าง ทั้งจากกระบวนการทำงานในระหว่างการก่อสร้างนั่นเอง หรือบุคคลภายในที่เป็นผู้ก่อสร้าง เช่น อุบัติเหตุจากการรื้อถอน โยกย้ายสิ่งก่อสร้างต่างๆ ทำให้เกิดอันตราย จนทำให้บุคคลได้รับความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย ทั้งนี้ต้องเป็นภัยที่ไม่ถูกระบุไว้ในเงื่อนไขข้อกำหนดยกเว้น

  3. ความเสี่ยงที่เกิดจากอุบัติภัยหรือภัยทางธรรมชาติต่างๆ ที่ไม่เข้าข้อยกเว้นในกรมธรรม์ประกันก่อสร้างนั้นๆ ไม่ว่าจะเป็นภัยที่เกิดจากพายุ น้ำท่วม หรือไฟไหม้ ซึ่งหากเกิดอุบัติภัยต่างๆ เหล่านี้ โดยทำให้บุคคลหรือทรัพย์สินได้รับความเสียหาย ผู้รับประกันภัยก็ต้องเข้ามาชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้เอาประกันภัยนั้นด้วย

   ประกันภัยทรัพย์สิน
  คือประกันภัยรูปแบบหนึ่ง ที่ให้ความคุ้มครองทรัพย์สินโดยตรงจากความเสียหายที่เกิดจาก สิ่งที่ไม่คาดคิดดังที่ระบุไว้ในเงื่อนไขกรมธรรม์ เช่น ความเสียหายที่เกิดจากภัยธรรมชาติหรือความเสียหายที่เกิดจากอุบัติเหตุ เป็นต้น

   ทรัพย์สินที่ได้รับความคุ้มครองจากประกันภัยทรัพย์สินสามารถแบ่งออกได้เป็น 2 กลุ่มคือ

  1. ประกันภัยทรัพย์สินของกิจการ
  2. ประกันภัยทรัพย์สินส่วนบุคคล

   ความคุ้มครองของประกันภัยทรัพย์สิน
  โดยทั่วไปจะคุ้มครองความเสียหายของทรัพย์สินที่เอาประกัน อันเกิดจากอุบัติเหตุดังนี้

  1. ภัยธรรมชาติ ได้แก่ ลมพายุ ลูกเห็บ น้ำท่วม แผ่นดินไหว ไฟป่า
  2. ภัยอื่นๆ ได้แก่ ไฟไหม้ ฟ้าผ่า ควัน ระเบิด ภัยเนื่องจากน้ำ การถูกชนโดยยานพาหนะหรืออากาศยาน รวมถึงวัตถุที่ตกจากอากาศยาน
  3. การจลาจล นัดหยุดงาน การกระทำป่าเถื่อน เจตนาร้าย
  4. อุบัติเหตุอื่นๆ ที่มิได้การระบุยกเว้นไว้ในกรมธรรม์

  หลายคนอาจจะมีความคิดว่า ความเสี่ยงที่เกิดจากอุบัติเหตุทางธรรมชาติที่สามารถเกิดขึ้นระหว่างการก่อสร้างหรือทรัพย์สินของเรานั้นมีไม่มากนัก ซึ่งความจริงแล้วเราจะเห็นได้ว่าภัยธรรมชาติเพียงเล็กน้อยก็อาจก่อให้เกิดความเสียหายมหาศาล ทั้งต่อทรัพย์สินและบุคคลอื่นๆ ดังนั้นการทำประกันภัยการก่อสร้างรับประกันภัยทรัพย์สิน ซึ่งเป็นตัวช่วยที่ดีที่จะคุ้มครองความเสียหายทุกประเภทได้อย่างครอบคลุม ช่วยให้เราลดความเสี่ยงของค่าใช้จ่ายในการรับผิดชอบ เมื่อเกิดเรื่องไม่คาดฝันได้มากทีเดียว


เอกสารประกอบการพิจารณา

  สำเนาหนังสือสัญญาว่าจ้างของงานรับเหมา
  ตารางการทำงาน ( Project Schedule )
  แผนที่แสดงสถานที่ก่อส้าง ( location Map)
  แบบแปลนงานเสาเข็ม
  รายละเอียดแจกแจงมูลค่างาน ( BOQ)

  แบบแปลนงานก่อสร้าง เช่น แบบแปลนพื้นชั้นล่าง แบบแปลนชั้นใต้ดิน แบบแปลนรูปตัด และโครงสร้างอาคาร
  ใบคำขอเพื่อออกข้อเสนอ

ติดต่อสอบถาม

image
โทร : 094-451-7465
Line ID : @erconsulting
Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้