นายหน้าประกันภัย

 ตัวแทน/นายหน้าประกันภัย
เมื่อพูดถึงตัวแทนและนายหน้าประกันภัย คนทั่วไปส่วนใหญ่มักเข้าใจผิดคิดว่าเป็นคนๆ เดียวกัน ซึ่งในความจริงแล้วตัวแทนและนายหน้าประกันภัยไม่ใช่คนๆ เดียวกัน แม้ว่าการทำงานและหน้าที่อาจจะมีความคล้ายคลึงกันอยู่บ้าง ส่วนที่คล้ายคลึงกันของตัวแทนและนายหน้าประกันภัยก็คือ เป็นผู้ที่ทำหน้าที่เชื่อมโยง หรือเป็นตัวกลางในการประสานงานให้เกิดการทำประกันขึ้นระหว่างผู้เอาประกันภัยและบริษัทประกันภัย

 ความแตกต่างระหว่างตัวแทนและนายหน้าประกันภัย
ตัวแทนประกันภัย จะเป็นผู้ที่มีสังกัดอยู่ในบริษัทประกันภัยต่างๆ และทำหน้าที่เสนอขายประกันของบริษัทตนเอง ให้กับประชาชนที่สนใจ  ขณะที่นายหน้าประกันภัย จะไม่ใช่ผู้ที่มาจากบริษัทประกันภัยโดยตรง ไม่มีสังกัดในการทำงาน แต่เป็นผู้ที่คอยช่วยเหลือชี้ช่องการทำประกันภัยกับบริษัทต่างๆ หรือทำหน้าที่แทนผู้เอาประกันภัยจนเสร็จสิ้นกระบวนการ สิ่งสำคัญก็คือ กฎหมายกำหนดไว้ว่าจะต้องเป็นตัวแทนหรือนายหน้าได้เพียงอย่างเดียวเท่านั้น ถ้าเลือกเป็นตัวแทนก็สามารถเป็นได้ทั้งตัวแทนประกันชีวิตและตัวแทนประกันวินาศภัย และในทำนองเดียวกัน ถ้าเลือกเป็นนายหน้าก็สามารถเป็นได้ทั้งนายหน้าประกันชีวิตและนายหน้าประกันวินาศภัย

 สรุปคำจำกัดความระหว่างตัวแทน และนายหน้าประกันภัย ดังนี้
1. ตัวแทนประกันภัย (Insurance Agents) ตัวแทนประกันภัยจะเป็นบุคคลธรรมดาเท่านั้น ทำหน้าที่แทนบริษัทประกันที่สังกัดอยู่ในการชักชวนและนำเสนอขายสินค้า (กรมธรรม์) หรืออาจจะเรียกว่าเป็นพนักงานของบริษัทประกันก็ได้ เพราะตัวแทนประกันนั้นจะมีสังกัดที่แน่นอนว่าเป็นตัวแทนของบริษัทประกันใด อาจเป็นได้มากกว่าหนึ่งบริษัทได้ หากได้รับความยินยอมจากบริษัทแรก

2. นายหน้าประกันภัย (Insurance Brokers) นายหน้าประกันภัย หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าโบรกเกอร์ คือ คนกลางอิสระ เป็นได้ทั้งบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล ทำหน้าที่แทนประชาชนที่ต้องการซื้อประกันภัย ในการคัดเลือกบริษัทประกันที่มีสินค้า (กรมธรรม์) ตรงกับความต้องการของลูกค้าให้มากที่สุด โดยนายหน้าประกันภัยนั้นสามารถที่จะชี้ช่องแนะนำประกันของบริษัทใดก็ได้ และสามารถขายได้อย่างอิสระ ไม่ขึ้นตรงกับบริษัทประกันแห่งใด สำหรับค่าตอบแทนที่ได้รับ จะได้รับค่าคอมมิชชั่นจากบริษัทประกันภัย ตามจำนวนที่นายทะเบียนประกาศกำหนดไว้ในแต่ละประเภทของการประกันภัยซึ่งไม่เท่ากัน

 ประกัน โดยยื่นคำขอรับใบอนุญาตได้ที่สำนักงาน คปภ. จากนั้นจึงติดต่อไปยังบริษัทประกันที่สนใจ เพื่อขอเป็นนายหน้าขายประกัน ซึ่งสามารถติดต่อบริษัทประกันได้หลายๆ แห่ง เพื่อจะได้มีสินค้าในมือหลากหลายให้ลูกค้าได้ตัดสินใจเลือกซื้อ

 แต่หากสนใจเป็นตัวแทนขายประกันมากกว่า อันดับแรกคือต้องเลือกบริษัทประกันที่สนใจจะเป็นตัวแทนขายก่อน จากนั้นเข้ารับการอบรมและสอบให้ได้ใบอนุญาตจากสำนักงาน คปภ. หากสอบผ่านแล้วต้องติดต่อบริษัทประกันที่สมัครเป็นตัวแทนไว้ เพื่อให้บริษัทยื่นขอรับใบอนุญาตให้ เนื่องจากในการขอรับใบอนุญาตจะต้องมีหนังสือแสดงความต้องการของบริษัทรับเป็นตัวแทนด้วย

 การเตรียมตัว สามารถทำได้อย่างไร
ในส่วนของการสอบ ท่านจะต้องเลือกสอบเป็นนายหน้าประกันภัย และต้องเลือกอีกว่าจะเป็น

• นายหน้าประกันวินาศภัย
• นายหน้าประกันชีวิต

 ซึ่งทั้ง 2 อาชีพ จะมีใบอนุญาตที่แตกต่างกัน โดยถ้าอยากขายทั้ง 2 รูปแบบก็ต้องทำใบอนุญาตทั้ง 2 ใบ ในการสอบ จะได้รับใบอนุญาตจากสำนักงาน คปภ. เมื่อสอบผ่าน สิ่งที่ต้องทำต่อ คือ

1. ติดต่อขอขึ้นทะเบียนเป็นนายหน้าประกัน โดยยื่นคำขอรับใบอนุญาตได้ที่สำนักงาน คปภ.
2. ติดต่อไปที่บริษัทประกันที่สนใจ เพื่อขอเป็นนายหน้าขายประกัน สามารถติดต่อได้หลายบริษัท เพื่อจะได้มีสินค้าให้ลูกค้าได้ตัดสินใจเลือกซื้ออย่างหลากหลาย

 เป็นนายหน้าประกันภัยดียังไง
นายหน้าประกันภัย มีอิสระในการทำงาน ซึ่งสามารถแนะนำผลิตภัณฑ์ของบริษัทใดก็ได้ โดยยึดความต้องการของลูกค้าเป็นหลัก และมีรายได้ที่สามารถสร้างได้ตามความสามารถที่มีของตัวเอง ในเวลาที่ยืดหยุ่นบริหารจัดการง่ายกว่าการ ทำงานประจำ

 รายได้ของนายหน้าประกันภัย
เป็นอีกหนึ่งอาชีพที่รายได้ดีค่อนข้างดีขิ้นอยู่กับความสามารถในการหาช่องทางการขายรวมถึงบริษัทที่ท่านขายผลิตภัณฑ์ด้วย นายหน้าประกันภัย มีรายได้เฉลี่ยตั้งแต่หลายหมื่นไปจนถึงหลายแสนบาทต่อเดือนเลยทีเดียวเป็นไงกันบ้างครับกับ อาชีพนายหน้าประกันภัย น่าสนใจใช่ไหมครับท่านใดสนใจอาชีพนี้ไม่จำกัดวุฒิสามารถทำเป็นได้ทั้งอาชีพหลักและอาชีพเสริม

เป็นอีกตัวช่วยในการสร้างรายได้ที่ดีทีเดียวครับ

สมัครนายหน้าประกันภัย

image
สมัครนายหน้า อีอาร์ คัลเซาว์ติ้ง กรุ๊ป
บริษัท เอ เอ็น ซี โบรกเกอร์เรจ จำกัด
สมัครนายหน้า อารีเกเตอร์ 
สมัครนายหน้า ฟิน
สมัครนายหน้า แฟร์ดี
image
สมัคร นายหน้า ทีเอ็ม โปรคเกอร์
สมัครนายหน้าศรีกรุง
image
สมัครนายหน้า ชับป์สามัคคีประกันภัย
image
สมัครนายหน้ามิตรแท้

ใบสมัครนายหน้าประกันวินาศภัย


ขั้นตอนที่ 1
กรณี ไม่เคยสมัครสอบ - ลงทะเบียนสมัครสอบใหม่
กรณี เคยสมัครสอบ - กรอกหมายเลขบัตรประชาชน ชื่อ นามสกุล กดปุ่มสมัครสอบ

ขั้นตอนที่ 2
กรอกข้อมูลใบสมัครในช่องที่กำหนดให้ครบถ้วนและสมบูรณ์แล้ว กดปุ่มดำเนินการต่อไป

ขั้นตอนที่ 3
เลือกสนามสอบ/เลือกวันที่สอบ จะปรากฎข้อมูล วัน/เวลาที่เปิดสอบ กดปุ่มสมัครสอบและยืนยันการสมัคร พร้อมสั่งพิมพ์ใบแจ้งการชำระเงินค่าธรรมเนียมการสอบ

ขั้นตอนที่ 4
เมื่อชำระเงินค่าธรรมเนียมการสอบแล้ว โปรดตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิสอบในวันถัดไป


ข้อควรระวัง
1. ผู้สมัครสอบ สมัครได้เพียงครั้งเดียวต่อการสมัครสอบในแต่ละรอบ และไม่สามารถเปลี่ยนแปลง วัน/เวลา/สถานที่สอบได้ เนื่องจากจำกัดจำนวนที่นั่งสอบ
2. ข้อมูลที่กรอกในใบสมัครออนไลน์จะต้องเป็นข้อมูลที่เป็นจริงทุกประการ
3. การกรอกข้อมูลในใบสมัคร ท่านจะต้องตรวจทานให้ถูกต้องและสมบูรณ์ก่อนที่จะส่งใบสมัคร ออนไลน์เพราะท่านไม่สามารถกลับมาแก้ไขข้อมูลได้อีก
4. ชื่อ-นามสกุล ที่ใช้ในใบสมัครจะต้องเป็นชื่อ-นามสกุลที่ตรงกับบัตรประชาชน
5. กรุณาตรวจสอบเลขประจำตัวประชาชนให้ถูกต้อง เพราะเลขประจำตัวประชาชนของท่านจะใช้ เป็นเลขอ้างอิงตลอดการสอบ และการขอรับใบอนุญาต
6. ผู้ที่ทำการสมัครสอบ แล้วไม่ชำระเงินค่าธรรมเนียมการสอบตามที่สมัครไว้ ติดต่อกัน 7 ครั้ง จะถูกระงับสิทธิในการสมัครสอบ 3 เดือน นับจากวันที่สมัครสอบล่าสุด
7. ค่าธรรมเนียมการสอบที่ชำระแล้วจะไม่คืนให้ไม่ว่ากรณีใดทั้งสิ้น

สมัครสอบนายหน้าประกันภัย
ต่อใบอนุญาตนายหน้าวินาศภัย ครั้งที่ 1  - 3
ติวใบอนุญตตัวแทน
EP01 : เตรียมพร้อมก่อนเข้าสู่บทเรียน #ติวสอบใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันวินาศภัย

ติดต่อสอบถาม

image
โทร : 094-451-7465
Line ID : ergonsulting
Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้