ประกันโรงแรม รีสอร์ท หอพัก สถานประกอบการ

 ประกันความรับผิดตามกฎหมาย สำหรับสถานประกอบการธุรกิจประเภทต่างๆ เช่น ประกันความรับผิดต่อบุคคลภายนอกสำหรับโรงแรม ประกันโรงแรม, ประกันความรับผิดต่อบุคคลภายนอกสำหรับรีสอร์ท ประกันรีสอร์ท, ประกันหอพัก, ประกันสปา, ประกันคลินิค, ประกันโรงพยาบาล, เป็นการประกันอาคาร ประกันภัยความรับผิดตามกฎหมายอันเกิดจากการประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ 3 ตาม พระราชบัญญัติควบคุมนํ้ามันเชื้อเพลิง ส่วนที่เกี่ยวกับการประกอบกิจการควบคุมนํ้ามัน ประกอบกิจการควบคุมก๊าซธรรมชาติ (NGV) ประกอบกิจการควบคุมก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG) ความรับผิดสำหรับสถานประกอบการธุรกิจประเภทต่างๆ

กรมธรรม์ให้ความคุ้มครองความรับผิดตามกฎหมาย (Legal Liability) ต่อบุคคลภายนอก (3rd Party)
ซึ่งมีสาเหตุมาจาก

  • ความบกพร่องของอาคาร สถานที่ประกอบการ
  • ความบกพร่องจากการ การปฏิบัติงานของพนักงาน / ลูกจ้าง / ผู้เอาประกันภัย

 

 

แผนประกันภัยความรับผิดต่อบุคคลภายนอกสำหรับ โรงแรม รีสอร์ท เกสท์เฮ้าส์ ขนาดเล็ก-กลาง

เงื่อนไขการรับประกันภัย

แผนประกันภัยนี้ ใช้ได้กับโรงแรม รีสอร์ท เกสท์เฮ้าส์ ที่มีจำนวนห้องพักไม่เกิน 50 ห้อง ถ้าหากจำนวนห้องพักเกิน 50 ห้องแต่ไม่ถึง 100 ห้อง คิดเบี้ยสุทธิเพิ่มห้องละ 100 บาท
เอกสารใบคำขอกรอกครบถ้วน และสถานที่เอาประกันภัยต้องเป็นคอนกรีตล้วน
จำนวนห้องพักที่เกิน 100 ห้อง และ/หรือ ทุนประกันภัยที่แตกต่างไปจากนี้ ขอออกข้อเสนอ

 

ความคุ้มครองกรมธรรม์ให้ความคุ้มครอง ความรับผิดตามกฎหมาย ต่อ บุคคลภายนอก
โดยชดใช้สำหรับ
  การสูญเสียชีวิตหรือบาดเจ็บ (Bodily Injury)
  ความสูญเสียหรือเสียหายต่อทรัพย์สิน (Property Damage)
 ซึ่งมีสาเหตุมาจากการความบกพร่องของอาคารสถานที่ประกอบการ และ/หรือ ความประมาทเลินเล่อในการปฎิบัติงานของพนักงาน/ลูกจ้าง/ผู้เอาประกันภัยเอง

ข้อมูลเบื้องต้นสำหรับการพิจารณารับประกัน
1.รายละเอียดของผู้เอาประกันภัย (ชื่อ ที่อยู่ ประเภทธุรกิจ)
2.รายละเอียดของสถานที่เอาประกันภัย (จำนวนชั้น จำนวนห้อง จำนวนรถ สิ่งอำนวยความสะดวกของอาคาร ระบบป้องกันอัคคีภัย สถานที่ใช้เป็น
3.รายละเอียดบริเวณรอบข้าง (สิ่งปลูกสร้าง ระยะห่าง)
4.ประวัติความเสียหายย้อนหลัง
5.วงเงินจำกัดความรับผิด (Limit of Liability)
6.ปัจจัยที่มีผลต่อเบี้ยประกันภัย
7.ประเภทธุรกิจ
8.ประมาณการรายได้ต่อปี
9.จำนวนห้อง จำนวนรถ จำนวนบุคคลภายนอก ระบบป้องกันอัคคีภัย

 

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้