ประกันภัยกระจก (Plate Glass Insurance)

การประกันภัยกระจก เป็นการประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองความเสียหายต่อกระจก อันเกิดจากสาเหตุใด ๆ ที่มิได้ระบุยกเว้นไว้ในกรมธรรม์ประกันภัย

    ความคุ้มครอง
    กรมธรรม์ประกันภัยให้ความคุ้มครองเฉพาะกระจก ค่าใช้จ่ายที่จำเป็นและสมควรเพื่อนำสิ่งอื่นมาปิดไว้ในระหว่างที่ยังไม่ได้นำกระจกมาใส่แทน ความรับผิดของบริษัทจำกัดเพียงไม่เกินจำนวนเงินเอาประกันภัย โดยบริษัทอาจจ่ายค่าสินไหมทดแทนหรือหากระจกอื่นมาทดแทน ถ้าบริษัทตกลงหากระจกอื่นมาทดแทน ผู้เอาประกันภัยต้องคัดแปลง ถอดออก หรือซ่อมให้อยู่ในสภาพเดิมซึ่งเครื่องประกอบหน้าต่าง ๆ ขอบหน้าต่าง สิ่งตรึงตรา กรอบหน้าต่าง กระเบื้อง และวัตถุอื่นทำนองเดียวกันซึ่งจำเป็นต้องคัดแปลงหรือถอดออกก่อนที่จะเอากระจกใหม่มาใส่ได้ ผู้เอาประกันภัยต้องออกค่าใช้จ่ายในการนี้ด้วย


    ข้อยกเว้น การประกันภัยกระจกไม่คุ้มครองภัยต่อไปนี้


    1. การเสียหายอันเป็นผลต่อเนื่องจากการที่กระจกแตก เช่น ตู้กระจกแตก เศษกระจกหล่นลงบนขนมเค้กที่อยู่ในตู้ ทำให้ขนมเค้กทั้งหมดเสียหาย เช่นนี้ เรียกร้องค่าสินไหมทดแทนได้เฉพาะตู้กระจกเท่านั้น การประกันภัยนี้ไม่จ่ายความเสียหายที่มีต่อขนมเค้ก หรือกระจกด้านหน้าของร้านค้าแตก ต้องสร้างที่กำบังชั่วคราว การค้าไม่สามารถดำเนินไปตามปกติได้ ร้านค้าขาดร้ายได้ การประกันภัยกระจกจ่ายเฉพาะกระจก ค่าใช้จ่ายในการติดตั้งและค่าสร้างที่กำบังชั่วคราว แต่ไม่คุ้มครองถึงความเสียหายต่อเนื่อง ในกรณีนี้คือการขาดรายได้
    2. การแตกหักหรือการเสียหายเกิดขึ้นโดยหรือเป็นผลต่อเนื่องจาการเกิดอัคคีภัย หรือภัยอื่นใดซึ่งคุ้มครองโดยหรืออาจซื้อความคุ้มครองได้จากกรมธรรม์ประกันภัยอัคคีภัยมาตรฐาน จากข้อยกเว้นนี้ภัยต่าง ๆ ที่กรมธรรม์ประกันภัยอัคคีภัยให้ความคุ้มครอง คือ อัคคีภัย ฟ้าผ่า การระเบิดของแก๊สหุงต้มที่ใช้สำหรับทำแสงสว่างหรือเพื่อประโยชน์ใช้สอยในครัวเรือน กระจกที่เสียหายจากภัยดังกล่าวจะไม่ได้รับความคุ้มครองจากกรมธรรม์ประกันภัยกระจก รวมทั้งภัยอื่นใดที่อาจซื้อความคุ้มครองได้จากกรมธรรม์ประกันอัคคีภัยมาตรฐาน เช่น ลมพายุ แผ่นดินไหว ภัยจากควัน ภัยน้ำท่วม ภัยจากยวดยานพาหนะ ภัยทางอากาศ ภัยจลาจลและนัดหยุดงานภัยเนื่องจากป่าเถื่อนและการกระทำด้วยเจตนาร้าย เป็นต้น ทั้งนี้เนื่องจากกรมธรรม์ประกันภัยแต่ละประเภทมีความคุ้มครองเพื่อความเสียหายเฉพาะ จะไม่มีการประกันภัยที่ซ้ำซ้อนกัน และไม่มีการประกันภัยใดที่ให้ความคุ้มครองวินาศภัยได้ทุกอย่างโดยไม่มีข้อยกเว้น ดังนั้นความเสียหายต่อกระจกที่ให้ความคุ้มครองได้ในกรมธรรมอัคคีภัย จะไม่ได้รับความคุ้มครองภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยกระจก
    3. การแตกหักหรือการเสียหายต่อสิ่งที่เขียนบนกระจก หรือสิ่งประดับใดซึ่งติดไว้บนกระจก เว้นแต่ได้ระบุไว้ในกรมธรรม์และการเสียหายนั้นต้องเป็นผลจากการแตกของกระจกตามปกติ กระจกที่การประกันภัยนี้ให้ความคุ้มครอง หมายถึงกระจกแผ่นเรียบคุณภาพขัดมันปกติ ถ้าเป็นกระจกพิเศษ เช่น กระจกกันกระสุน กระจกกรองแสง กระจก one way กระจกที่มีการแกะสลัก หรือกระจกที่มีตัวอักษรหรือมีลวดลายต่าง ๆ เป็นต้นกระจกเหล่านี้ราคาสูงกว่ากระจกธรรมดาทั่วไป ถ้าผู้เอาประกันภัยต้องการประกันภัยกระจกพิเศษเหล่านี้ ต้องแจ้งให้บริษัททราบและระบุทั้งราคาและลักษณะกระจกไว้ในกรมธรรม์ให้ชัดเจน มิฉะนั้นอาจเกิดข้อพิพาทระหว่างผู้เอาประกันภัยและบริษัทประกันภัยได้เมื่อกระจกเสียหายและผู้เอาประกันภัยได้รับกระจกแผ่นเรียบคุณภาพขัดมันปกติไปแทนกระจกพิเศษ
    4. ค่าใช่จ่ายในการเคลื่อนย้ายสิ่งติดตั้งตรึงตรา หมายถึงค่าใช้จ่ายจำเป็นซึ่งใช้ในการย้ายเคลื่อนสิ่งที่เป็นอุปสรรคแก่การเปลี่ยนกระจำที่แตก เช่น ค่าใช้จ่ายในการตัดโครงเหล็กที่ปิดเพื่อให้สามารถติดตั้งกระจกแทนกระจกบานที่แตกเป็นต้น
    5. การแตกหักหรือเสียหายของโครงกระจก การประกันภัยกระจก ให้ความคุ้มครองเฉพาะกระจกไม่รวมถึงโครงกระจก หากผู้ประกันภัยต้องการให้คุ้มครองโครงกระจกด้วย บริษัทประกันภัยอาจขยายความคุ้มครองส่วนนี้ให้โดยผู้เอาประกันภัยเสียเบี้ยประกันภัยเพิ่ม
    6. การแตกหักหรือเสียหายเนื่องจากภัยสงคราม, ศัตรูต่างชาติ (ไม่ว่าสงครามจะประกาศหรือไม่ก็ตาม) สงครามกลางเมือง การกบฏการปฏิวัติ ภัยสงครามฯ ข้อยกเว้นนี้เป็นข้อยกเว้นของกรมธรรม์ประกันภัยทุกประเภท เนื่องจากเป็นภัยที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของบริษัทประกันภัย ผู้เอาประกันภัย บุคคลหรือหน่วยงานทั่วไป เป็นภัยทางการเมือง ดังนั้น กระจกที่ประกันภัยไว้เสียหายเนื่องจากภัยสงครามจะไม่ได้รับความคุ้มครองจากกรมธรรม์ประกันภัยกระจก
    อัตราเบี้ยประกันภัยกระจก 3%-25% (ต่อปี)


 
Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้