บริษัทหลักทรัพย์บริหารจัดการกองทุนที่ให้บริการ

 ทำความรู้จักบริษัทและกองทุนใน AIAIMT
ในช่วงที่ผ่านมามีหนึ่งในความก้าวหน้าที่สำคัญของ AIA นั่นคือการเปิดตัว บลจ. เอไอเอ หรือ AIAIMT (AIA Investment Management Thailand) เป็นบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมของเอไอเอเอง โดยการนำเทคโนโลยีขั้นสูงซึ่งมีความปลอดภัยสูงสุดมาช่วยในการเพิ่มผลตอบแทนและขยายการลงทุนระดับโลกโดยมีกลุ่มบริษัทชื่อดังมากมายในเครือข่าย เช่น Wellington , BlackRock และ Baillie Grifford เป็นต้น

 ด้วยจุดประสงค์หลักเพื่อที่จะมาบริหารจัดการกองทุนรวมในกรมธรรม์ที่กำลังเป็นที่นิยมอย่าง Unit Linked

 เพื่อให้ลูกค้าได้ผลประโยชน์สูงสุดจากกรมธรรม์ ซึ่งตอนนี้มีประกันชีวิตอยู่ 3 รูปแบบ ได้แก่

AIA Issara Plus : เน้นความคุ้มครองสูง สร้างผลตอบแทนที่ดีพร้อมกับแผนสุขภาพในระยะยาว
AIA Smart Select : เน้นความคุ้มครองชีวิตและการลงทุนอย่างต่อเนื่อง เพื่อตอบโจทย์เป้าหมายทางการเงินในระยะยาว
AIA Smart Wealth : เน้นความคุ้มครองสูงและผลตอบแทนที่มั่งคั่งเป็นหลัก

โดยมีการจัดตั้ง 12 กองทุนจาก AIAIMT ซึ่งเป็นการลงทุนทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศมาเป็นตัวเลือกให้ลูกค้าสามารถเลือกลงทุนได้ตามความต้องการ เน้นการลงทุนในระยะยาวเป็นหลัก โดยมีกองทุนต่างประเทศ 7 กองทุนและกองทุนภายในประเทศ 5 กองทุน

 รายละเอียดกองทุนภายในประเทศ 5 กองทุนที่เปิดตัวแล้ว มีดังนี้

AIA-ST (AIA Short Term Fixed Income)
เป็นกองทุนที่มีนโยบายการลงทุนบนตราสารหนี้สินระยะสั้นอายุเกิน 1 ปีทั้งในและต่างประเทศ มีความเสี่ยงระดับต่ำถึงปานกลางโดยมีการป้องกันความเสี่ยงในอัตราแลกไม่เปลี่ยนไม่น้อยกว่า 90% เหมาะสำหรับผู้ที่กำลังมองหากองทุนที่ให้ผลตอบแทนสูงกว่ากองทุนรวมตลาดเงิน รวมถึงมีความต้องการสภาพคล่องทางการเงินสูง

AIA-IC (AIA Income Fund)
เป็นกองทุนที่มีนโยบายการลงทุนบนตราสารหนี้สินระยะกลางที่มีสภาพคล่องสูงอายุเกิน 1 ปีขึ้นไปทั้งภายในและต่างประเทศ มีความเสี่ยงระดับปานกลาง โดยมีการป้องกันความเสี่ยงในอัตราแลกไม่เปลี่ยนไม่น้อยกว่า 90% ของจำนวนเงินที่ลงทุน เหมาะสำหรับผู้ที่กำลังมองหาการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนที่สูงกว่ากองทุนรวมตราสารหนี้สินระยะสั้น

AIA-ES50 (AIA Enhanced Set 50)
เป็นกองทุนที่มีนโยบายการลงทุนแบบ Active ในหุ้นที่เป็นส่วนประกอบของ SET50 ไม่น้อยกว่า 80% ของมูลค่ากองทุนรวม มีความเสี่ยงในระดับปานกลางถึงสูง เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการสร้างผลตอบแทนสูงกว่าตลาดหลักทรัพย์ SET 50 รวมทั้งสามารถลงทุนระยะยาวและรับความเสี่ยงจากการผันผวนของราคาหุ้นได้

AIA-TEQ (AIA Thai Equity)
เป็นกองทุนที่มีนโยบายการลงทุนเชิงรุก ในหุ้นที่เป็นส่วนประกอบของ SET100 ไม่น้อยกว่า 80% ของมูลค่ากองทุนรวม เน้นหุ้นที่มีแนวโน้มการเติบโตในระยะกลางหรือระยะยาว มีความเสี่ยงปานกลางถึงสูง เหมาะกับผู้ที่ต้องการกระจายการลงทุนในหุ้นที่มีพื้นฐานดี มีการเติบโตสูง รวมทั้งสามารถลงทุนระยะยาวและรับความเสี่ยงจากการผันผวนของราคาหุ้นได้

AIA-THDIS (AIA Thai Equity Discovery)
เป็นกองทุนที่มีนโยบายการลงทุนเชิงรุกในหุ้นที่มีแนวโน้มการเติบโตสูง มีความเสี่ยงในระดับปานกลางถึงสูง เหมาะกับผู้ที่ต้องการกระจายการลงทุนในหุ้นที่มีการเติบโตอย่างมั่นคงในอนาคต รวมทั้งสามารถลงทุนระยะยาวและรับความเสี่ยงจากการผันผวนของราคาหุ้นได้ เช่น บริษัทที่มีนวัตกรรมใหม่ ๆ เป็นต้น

จะเห็นว่ากองทุนทั้ง 5 แบบของ AIAIMT มีความแตกต่างกันทั้งรูปแบบการลงทุน ระดับความเสี่ยงและผลตอบแทน ผู้ที่สนใจสามารถลองพิจารณาดูการลงทุนในกองทุนที่มีความเหมาะสมกับเรา ก่อนทำการลงทุนได้ เพื่อให้การลงทุนของเรามีประสบความสำเร็จอย่างมั่น

กองทุนระดับสากลของ บลจ. AIAIMT มีความโดดเด่นด้านการคัดสรรหุ้นจากบริษัทชั้นนำที่เป็นเทรนด์ในอนาคต เน้นการลงทุนที่มีคุณภาพ และมีแนวโน้มที่จะเติบโตสูง มีความมั่นคงในระยะยาว ซึ่งเป็นกองทุนที่ประสานความร่วมมือกับผู้จัดการกองทุนระดับโลก ทั้ง 3 แห่ง ได้แก่...

 Baillie Gifford หนึ่งในบริษัทจัดการกองทุนที่ใหญ่ที่สุดของอังกฤษ เน้นการลงทุนในหุ้นนวัตกรรม และเชี่ยวชาญในการค้นหา บริษัทนวัตกรรมที่มีโอกาสเติบโตในอนาคต มีทรัพย์สินภายใต้การจัดการ 324 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ

 BlackRock เป็นบริษัทที่มีเครือข่ายกว้างขวาง และเป็นบริษัทจัดการสินทรัพย์ สำหรับนักลงทุนส่วนบุคคลที่ใหญ่ที่สุดในโลก อยู่กว่า 70 แห่งทั่วโลก มีลูกค้าที่ให้ความไว้ใจในการดูแลทั่วทุกมุมโลก มีทรัพย์สินภายใต้การจัดการมากถึง 7.32 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ

 Wellington Management หนึ่งในบริษัทจัดการกองทุนที่ใหญ่ที่สุดในโลก เป็นพันธมิตรกับสถาบันต่างๆ กว่า 2,000 แห่ง มีทรัพย์สินภายใต้การจัดการ 1.1 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ

และกองทุนรวมภายใต้บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน เอไอเอ (ประเทศไทย) จำกัด มีอยู่ด้วยกันหลายตัว เพื่อตอบโจทย์การรับได้ในความเสี่ยงของลูกค้าแต่ละท่านได้อย่างตรงจุดด้วยกัน

 โดยข้อดีของการลงทุนกับกองทุน AIAIMT คือ

• การดูแลลูกค้าอย่างครบวงจร
• มีกองทุน สำหรับการลงทุนโดยเฉพาะอย่าง Unit linked
• เป็นการสร้างโอกาสทางการลงทุน ที่จะได้ลงทุนผ่านพันธมิตรทางธุรกิจระดับโลก
• การสร้างเสริมโอกาสทางการลงทุน ที่จะนำไปสู่การได้รับผลตอบแทนที่ดีขึ้น
• สามารถเข้าถึงข้อมูล และความรู้เชิงลึกด้านการลงทุนได้ดียิ่งขึ้น
• การก้าวสู่ความสำเร็จ

ลงทุนกับกองทุนระดับสากลของ บลจ. AIAIMT ลูกค้าสามารถไว้ใจได้ว่า ทีมนักลงทุนมีความเชี่ยวชาญด้านการลงทุนอย่างมาก ที่สำคัญ มีพันธมิตรทางธุรกิจที่มีชื่อเสียงระดับโลก

หากท่านใดต้องการการลงทุนที่มีความมั่งคั่ง และโอกาสในการประสบความสำเร็จสูง การลงทุนกับ บลจ. AIAIMT เป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการลงทุนที่ชาญฉลาด ซึ่งลูกค้าจะได้รับ ทั้งผลประโยชน์ความคุ้มครองชีวิต และผลตอบแทนจากการลงทุนตามความต้องการ

ติดต่อสอบถาม

image
โทร : 094-451-7465
Line ID :

ผู้จัดการกองทุนต่างประเทศ

Lorem ipsum dolor sit amet, pri et feugiat consulatu. Eu per ceteros platonem. Ea dictas legendos ius. At adhuc solum has. Nec at harum euripidis, habeo elitr patrioque ne mel. Mei probo oportere posidonium in, has ei everti volutpat consequat.
ทำความรู้จักกับกองทุนที่มีขนาดใหญ่ที่สุด BlackRock 
Billie Gifford ผู้จัดการกองทุนระดับโลกที่แน่นความยั่งยืนในธุรกิจ
Wellington Management Fund manger ที่ใส่ใจความยั่งยืน 
Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้